Tarihi Yalılar

Kandilli Kont Ostrorog Yalısı

KANDİLLİ KONT OSTROROG YALISI

Kont Ostrorog Yalısı'nın ; Kandilli – Göksu Caddesi üzerinde bulunan güney komşusu Kastelli Yalıları , kuzey komşusu ise Abud Efendi Yalısı’dır. XIX. yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin edilen yalı , 1904 yılında Osmanlı Hariciye Nezareti Hukuk Baş Müşaviri Fransız asıllı Polonyalı Leon Valerien Ostrorog tarafından satın alınmıştır.

Devamı
Kandilli Abud Efendi Yalısı

KANDİLLİ ABUD EFENDİ YALISI

Kandilli’de bulunan Abut Efendi Yalısı’nın güney komşusu Kont Ostrarog Yalısı, kuzey komşusu ise İsmail Paşa Yalısı’dır. Mükemmel bir plan orjinalliğine sahip, Boğaziçi’nin geçen yüzyıldan kalan ender yapılarındandır.

Devamı
KÖPRÜLÜ AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA YALISI

KÖPRÜLÜ AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA YALISI

İstanbul'da Boğaziçi'nde Anadoluhisarı'nda bulunan yalı 1699 tarihinde Köprülü ailesinden Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yalı İstanbul'daki en eski sahilhane konuttur. Günümüze sadece divanhanesi ayakta kalmıştır. Karlofça Antlaşmasının taslakları bu yalıda hazırlanmıştır.

Devamı